Màu sơn ap145-3 (Madras Rose)

Màu sơn ap145-3 hay còn gọi là Madras Rose. Màu sơn ap145-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap145-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap145-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap145-3 (Madras Rose)Sơn phòng khách với màu ap145-3 - Madras RoseSơn phòng bếp với màu ap145-3 - Madras RoseSơn phòng ăn với màu ap145-3 - Madras RoseSơn phòng giải trí với màu ap145-3 - Madras RoseSơn phòng làm việc với màu ap145-3 - Madras Rose