Màu sơn ap144-4 (Cactus Berry)

Màu sơn ap144-4 hay còn gọi là Cactus Berry. Màu sơn ap144-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap144-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap144-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap144-4 (Cactus Berry)Sơn phòng khách với màu ap144-4 - Cactus BerrySơn phòng bếp với màu ap144-4 - Cactus BerrySơn phòng ăn với màu ap144-4 - Cactus BerrySơn phòng giải trí với màu ap144-4 - Cactus BerrySơn phòng làm việc với màu ap144-4 - Cactus Berry