Màu sơn ap144-3 (Muddled Berry)

Màu sơn ap144-3 hay còn gọi là Muddled Berry. Màu sơn ap144-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap144-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap144-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap144-3 (Muddled Berry)Sơn phòng khách với màu ap144-3 - Muddled BerrySơn phòng bếp với màu ap144-3 - Muddled BerrySơn phòng ăn với màu ap144-3 - Muddled BerrySơn phòng giải trí với màu ap144-3 - Muddled BerrySơn phòng làm việc với màu ap144-3 - Muddled Berry