Màu sơn ap143-6 (Crushed Clay)

Màu sơn ap143-6 hay còn gọi là Crushed Clay. Màu sơn ap143-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap143-6 (Crushed Clay)Sơn phòng khách với màu ap143-6 - Crushed ClaySơn phòng bếp với màu ap143-6 - Crushed ClaySơn phòng ăn với màu ap143-6 - Crushed ClaySơn phòng giải trí với màu ap143-6 - Crushed ClaySơn phòng làm việc với màu ap143-6 - Crushed Clay