Màu sơn ap143-5 (Copperleaf)

Màu sơn ap143-5 hay còn gọi là Copperleaf. Màu sơn ap143-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap143-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap143-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap143-5 (Copperleaf)Sơn phòng khách với màu ap143-5 - CopperleafSơn phòng bếp với màu ap143-5 - CopperleafSơn phòng ăn với màu ap143-5 - CopperleafSơn phòng giải trí với màu ap143-5 - CopperleafSơn phòng làm việc với màu ap143-5 - Copperleaf