Màu sơn ap143-4 (Terracotta)

Màu sơn ap143-4 hay còn gọi là Terracotta. Màu sơn ap143-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap143-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap143-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap143-4 (Terracotta)Sơn phòng khách với màu ap143-4 - TerracottaSơn phòng bếp với màu ap143-4 - TerracottaSơn phòng ăn với màu ap143-4 - TerracottaSơn phòng giải trí với màu ap143-4 - TerracottaSơn phòng làm việc với màu ap143-4 - Terracotta