Màu sơn ap143-3 (Terra Earth)

Màu sơn ap143-3 hay còn gọi là Terra Earth. Màu sơn ap143-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap143-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap143-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap143-3 (Terra Earth)Sơn phòng khách với màu ap143-3 - Terra EarthSơn phòng bếp với màu ap143-3 - Terra EarthSơn phòng ăn với màu ap143-3 - Terra EarthSơn phòng giải trí với màu ap143-3 - Terra EarthSơn phòng làm việc với màu ap143-3 - Terra Earth