Màu sơn ap143-1 (Infant Smile)

Màu sơn ap143-1 hay còn gọi là Infant Smile. Màu sơn ap143-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap143-1 (Infant Smile)Sơn phòng khách với màu ap143-1 - Infant SmileSơn phòng bếp với màu ap143-1 - Infant SmileSơn phòng ăn với màu ap143-1 - Infant SmileSơn phòng giải trí với màu ap143-1 - Infant Smile