Màu sơn ap142-5 (Vintage Rose)

Màu sơn ap142-5 hay còn gọi là Vintage Rose. Màu sơn ap142-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap142-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap142-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap142-5 (Vintage Rose)Sơn phòng khách với màu ap142-5 - Vintage RoseSơn phòng bếp với màu ap142-5 - Vintage RoseSơn phòng ăn với màu ap142-5 - Vintage RoseSơn phòng giải trí với màu ap142-5 - Vintage RoseSơn phòng làm việc với màu ap142-5 - Vintage Rose