Màu sơn ap142-4 (Pioneer Red)

Màu sơn ap142-4 hay còn gọi là Pioneer Red. Màu sơn ap142-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap142-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap142-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap142-4 (Pioneer Red)Sơn phòng khách với màu ap142-4 - Pioneer RedSơn phòng bếp với màu ap142-4 - Pioneer RedSơn phòng ăn với màu ap142-4 - Pioneer RedSơn phòng giải trí với màu ap142-4 - Pioneer RedSơn phòng làm việc với màu ap142-4 - Pioneer Red