Màu sơn ap141-4 (Inca Red)

Màu sơn ap141-4 hay còn gọi là Inca Red. Màu sơn ap141-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap141-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap141-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap141-4 (Inca Red)Sơn phòng khách với màu ap141-4 - Inca RedSơn phòng bếp với màu ap141-4 - Inca RedSơn phòng ăn với màu ap141-4 - Inca RedSơn phòng giải trí với màu ap141-4 - Inca RedSơn phòng làm việc với màu ap141-4 - Inca Red