Màu sơn ap141-3 (Bronze Cherry)

Màu sơn ap141-3 hay còn gọi là Bronze Cherry. Màu sơn ap141-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap141-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap141-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap141-3 (Bronze Cherry)Sơn phòng khách với màu ap141-3 - Bronze CherrySơn phòng bếp với màu ap141-3 - Bronze CherrySơn phòng ăn với màu ap141-3 - Bronze CherrySơn phòng giải trí với màu ap141-3 - Bronze CherrySơn phòng làm việc với màu ap141-3 - Bronze Cherry