Màu sơn ap140-5 (Miniature Rose)

Màu sơn ap140-5 hay còn gọi là Miniature Rose. Màu sơn ap140-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap140-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap140-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap140-5 (Miniature Rose)Sơn phòng khách với màu ap140-5 - Miniature RoseSơn phòng bếp với màu ap140-5 - Miniature RoseSơn phòng ăn với màu ap140-5 - Miniature RoseSơn phòng giải trí với màu ap140-5 - Miniature RoseSơn phòng làm việc với màu ap140-5 - Miniature Rose