Màu sơn ap140-4 (Remember Rose)

Màu sơn ap140-4 hay còn gọi là Remember Rose. Màu sơn ap140-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap140-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap140-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap140-4 (Remember Rose)Sơn phòng khách với màu ap140-4 - Remember RoseSơn phòng bếp với màu ap140-4 - Remember RoseSơn phòng ăn với màu ap140-4 - Remember RoseSơn phòng giải trí với màu ap140-4 - Remember RoseSơn phòng làm việc với màu ap140-4 - Remember Rose