Màu sơn ap140-3 (Frosted Rose)

Màu sơn ap140-3 hay còn gọi là Frosted Rose. Màu sơn ap140-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap140-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap140-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap140-3 (Frosted Rose)Sơn phòng khách với màu ap140-3 - Frosted RoseSơn phòng bếp với màu ap140-3 - Frosted RoseSơn phòng ăn với màu ap140-3 - Frosted RoseSơn phòng giải trí với màu ap140-3 - Frosted RoseSơn phòng làm việc với màu ap140-3 - Frosted Rose