Màu sơn ap140-2 (Floating Petal)

Màu sơn ap140-2 hay còn gọi là Floating Petal. Màu sơn ap140-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap140-2 (Floating Petal)Sơn phòng khách với màu ap140-2 - Floating PetalSơn phòng bếp với màu ap140-2 - Floating PetalSơn phòng ăn với màu ap140-2 - Floating PetalSơn phòng giải trí với màu ap140-2 - Floating PetalSơn phòng làm việc với màu ap140-2 - Floating Petal