Màu sơn ap14-4 (Walden White)

Màu sơn ap14-4 hay còn gọi là Walden White. Màu sơn ap14-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap14-4 (Walden White)Sơn phòng khách với màu ap14-4 - Walden WhiteSơn phòng bếp với màu ap14-4 - Walden WhiteSơn phòng ăn với màu ap14-4 - Walden WhiteSơn phòng giải trí với màu ap14-4 - Walden WhiteSơn phòng làm việc với màu ap14-4 - Walden White