Màu sơn ap14-2 (Ash White)

Màu sơn ap14-2 hay còn gọi là Ash White. Màu sơn ap14-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap14-2 (Ash White)Sơn phòng khách với màu ap14-2 - Ash WhiteSơn phòng bếp với màu ap14-2 - Ash WhiteSơn phòng ăn với màu ap14-2 - Ash WhiteSơn phòng giải trí với màu ap14-2 - Ash WhiteSơn phòng làm việc với màu ap14-2 - Ash White