Màu sơn ap139-5 (Fairy Lights)

Màu sơn ap139-5 hay còn gọi là Fairy Lights. Màu sơn ap139-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap139-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap139-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap139-5 (Fairy Lights)Sơn phòng khách với màu ap139-5 - Fairy LightsSơn phòng bếp với màu ap139-5 - Fairy LightsSơn phòng ăn với màu ap139-5 - Fairy LightsSơn phòng giải trí với màu ap139-5 - Fairy LightsSơn phòng làm việc với màu ap139-5 - Fairy Lights