Màu sơn ap139-4 (Rose Velvet)

Màu sơn ap139-4 hay còn gọi là Rose Velvet. Màu sơn ap139-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap139-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap139-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap139-4 (Rose Velvet)Sơn phòng khách với màu ap139-4 - Rose VelvetSơn phòng bếp với màu ap139-4 - Rose VelvetSơn phòng ăn với màu ap139-4 - Rose VelvetSơn phòng giải trí với màu ap139-4 - Rose VelvetSơn phòng làm việc với màu ap139-4 - Rose Velvet