Màu sơn ap139-3 (Brushed Rose)

Màu sơn ap139-3 hay còn gọi là Brushed Rose. Màu sơn ap139-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap139-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap139-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap139-3 (Brushed Rose)



Sơn phòng khách với màu ap139-3 - Brushed Rose



Sơn phòng bếp với màu ap139-3 - Brushed Rose



Sơn phòng ăn với màu ap139-3 - Brushed Rose



Sơn phòng giải trí với màu ap139-3 - Brushed Rose



Sơn phòng làm việc với màu ap139-3 - Brushed Rose