Màu sơn ap139-2 (Fallen Petal)

Màu sơn ap139-2 hay còn gọi là Fallen Petal. Màu sơn ap139-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap139-2 (Fallen Petal)Sơn phòng khách với màu ap139-2 - Fallen PetalSơn phòng bếp với màu ap139-2 - Fallen PetalSơn phòng ăn với màu ap139-2 - Fallen PetalSơn phòng giải trí với màu ap139-2 - Fallen PetalSơn phòng làm việc với màu ap139-2 - Fallen Petal