Màu sơn ap138-5 (Majory Phlox)

Màu sơn ap138-5 hay còn gọi là Majory Phlox. Màu sơn ap138-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap138-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap138-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap138-5 (Majory Phlox)Sơn phòng khách với màu ap138-5 - Majory PhloxSơn phòng bếp với màu ap138-5 - Majory PhloxSơn phòng ăn với màu ap138-5 - Majory PhloxSơn phòng giải trí với màu ap138-5 - Majory PhloxSơn phòng làm việc với màu ap138-5 - Majory Phlox