Màu sơn ap138-4 (Pikes Pink)

Màu sơn ap138-4 hay còn gọi là Pikes Pink. Màu sơn ap138-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap138-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap138-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap138-4 (Pikes Pink)Sơn phòng khách với màu ap138-4 - Pikes PinkSơn phòng bếp với màu ap138-4 - Pikes PinkSơn phòng ăn với màu ap138-4 - Pikes PinkSơn phòng giải trí với màu ap138-4 - Pikes PinkSơn phòng làm việc với màu ap138-4 - Pikes Pink