Màu sơn ap138-3 (Sonia Mauve)

Màu sơn ap138-3 hay còn gọi là Sonia Mauve. Màu sơn ap138-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap138-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap138-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap138-3 (Sonia Mauve)Sơn phòng khách với màu ap138-3 - Sonia MauveSơn phòng bếp với màu ap138-3 - Sonia MauveSơn phòng ăn với màu ap138-3 - Sonia MauveSơn phòng giải trí với màu ap138-3 - Sonia MauveSơn phòng làm việc với màu ap138-3 - Sonia Mauve