Màu sơn ap138-2 (Aster Petal)

Màu sơn ap138-2 hay còn gọi là Aster Petal. Màu sơn ap138-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap138-2 (Aster Petal)Sơn phòng khách với màu ap138-2 - Aster PetalSơn phòng bếp với màu ap138-2 - Aster PetalSơn phòng ăn với màu ap138-2 - Aster PetalSơn phòng giải trí với màu ap138-2 - Aster PetalSơn phòng làm việc với màu ap138-2 - Aster Petal