Màu sơn ap137-5 (Creeping Phlox)

Màu sơn ap137-5 hay còn gọi là Creeping Phlox. Màu sơn ap137-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap137-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap137-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap137-5 (Creeping Phlox)Sơn phòng khách với màu ap137-5 - Creeping PhloxSơn phòng bếp với màu ap137-5 - Creeping PhloxSơn phòng ăn với màu ap137-5 - Creeping PhloxSơn phòng giải trí với màu ap137-5 - Creeping PhloxSơn phòng làm việc với màu ap137-5 - Creeping Phlox