Màu sơn ap137-3 (Lazy Phlox)

Màu sơn ap137-3 hay còn gọi là Lazy Phlox. Màu sơn ap137-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap137-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap137-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap137-3 (Lazy Phlox)Sơn phòng khách với màu ap137-3 - Lazy PhloxSơn phòng bếp với màu ap137-3 - Lazy PhloxSơn phòng ăn với màu ap137-3 - Lazy PhloxSơn phòng giải trí với màu ap137-3 - Lazy PhloxSơn phòng làm việc với màu ap137-3 - Lazy Phlox