Màu sơn ap137-2 (Chata Phlox)

Màu sơn ap137-2 hay còn gọi là Chata Phlox. Màu sơn ap137-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap137-2 (Chata Phlox)Sơn phòng khách với màu ap137-2 - Chata PhloxSơn phòng bếp với màu ap137-2 - Chata PhloxSơn phòng ăn với màu ap137-2 - Chata PhloxSơn phòng giải trí với màu ap137-2 - Chata PhloxSơn phòng làm việc với màu ap137-2 - Chata Phlox