Màu sơn ap136-5 (Plum Sparkle)

Màu sơn ap136-5 hay còn gọi là Plum Sparkle. Màu sơn ap136-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap136-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap136-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap136-5 (Plum Sparkle)Sơn phòng khách với màu ap136-5 - Plum SparkleSơn phòng bếp với màu ap136-5 - Plum SparkleSơn phòng ăn với màu ap136-5 - Plum SparkleSơn phòng giải trí với màu ap136-5 - Plum SparkleSơn phòng làm việc với màu ap136-5 - Plum Sparkle