Màu sơn ap136-4 (Pickled Plum)

Màu sơn ap136-4 hay còn gọi là Pickled Plum. Màu sơn ap136-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap136-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap136-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap136-4 (Pickled Plum)Sơn phòng khách với màu ap136-4 - Pickled PlumSơn phòng bếp với màu ap136-4 - Pickled PlumSơn phòng ăn với màu ap136-4 - Pickled PlumSơn phòng giải trí với màu ap136-4 - Pickled PlumSơn phòng làm việc với màu ap136-4 - Pickled Plum