Màu sơn ap136-3 (Plum Jam)

Màu sơn ap136-3 hay còn gọi là Plum Jam. Màu sơn ap136-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap136-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap136-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap136-3 (Plum Jam)Sơn phòng khách với màu ap136-3 - Plum JamSơn phòng bếp với màu ap136-3 - Plum JamSơn phòng ăn với màu ap136-3 - Plum JamSơn phòng giải trí với màu ap136-3 - Plum JamSơn phòng làm việc với màu ap136-3 - Plum Jam