Màu sơn ap136-1 (Bells of Holland)

Màu sơn ap136-1 hay còn gọi là Bells of Holland. Màu sơn ap136-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap136-1 (Bells of Holland)Sơn phòng khách với màu ap136-1 - Bells of HollandSơn phòng bếp với màu ap136-1 - Bells of HollandSơn phòng ăn với màu ap136-1 - Bells of HollandSơn phòng giải trí với màu ap136-1 - Bells of HollandSơn phòng làm việc với màu ap136-1 - Bells of Holland