Màu sơn ap135-5 (Purple Heather)

Màu sơn ap135-5 hay còn gọi là Purple Heather. Màu sơn ap135-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap135-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap135-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap135-5 (Purple Heather)Sơn phòng khách với màu ap135-5 - Purple HeatherSơn phòng bếp với màu ap135-5 - Purple HeatherSơn phòng ăn với màu ap135-5 - Purple HeatherSơn phòng giải trí với màu ap135-5 - Purple HeatherSơn phòng làm việc với màu ap135-5 - Purple Heather