Màu sơn ap135-4 (Ruling Royalty)

Màu sơn ap135-4 hay còn gọi là Ruling Royalty. Màu sơn ap135-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap135-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap135-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap135-4 (Ruling Royalty)Sơn phòng khách với màu ap135-4 - Ruling RoyaltySơn phòng bếp với màu ap135-4 - Ruling RoyaltySơn phòng ăn với màu ap135-4 - Ruling RoyaltySơn phòng giải trí với màu ap135-4 - Ruling RoyaltySơn phòng làm việc với màu ap135-4 - Ruling Royalty