Màu sơn ap135-3 (Crushed Heather)

Màu sơn ap135-3 hay còn gọi là Crushed Heather. Màu sơn ap135-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap135-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap135-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap135-3 (Crushed Heather)Sơn phòng khách với màu ap135-3 - Crushed HeatherSơn phòng bếp với màu ap135-3 - Crushed HeatherSơn phòng ăn với màu ap135-3 - Crushed HeatherSơn phòng giải trí với màu ap135-3 - Crushed HeatherSơn phòng làm việc với màu ap135-3 - Crushed Heather