Màu sơn ap135-1 (Dawn Glow)

Màu sơn ap135-1 hay còn gọi là Dawn Glow. Màu sơn ap135-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap135-1 (Dawn Glow)Sơn phòng khách với màu ap135-1 - Dawn GlowSơn phòng bếp với màu ap135-1 - Dawn GlowSơn phòng ăn với màu ap135-1 - Dawn GlowSơn phòng giải trí với màu ap135-1 - Dawn GlowSơn phòng làm việc với màu ap135-1 - Dawn Glow