Màu sơn ap134-5 (Purple Haze)

Màu sơn ap134-5 hay còn gọi là Purple Haze. Màu sơn ap134-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap134-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap134-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap134-5 (Purple Haze)Sơn phòng khách với màu ap134-5 - Purple HazeSơn phòng bếp với màu ap134-5 - Purple HazeSơn phòng ăn với màu ap134-5 - Purple HazeSơn phòng giải trí với màu ap134-5 - Purple HazeSơn phòng làm việc với màu ap134-5 - Purple Haze