Màu sơn ap134-4 (Poets Purple)

Màu sơn ap134-4 hay còn gọi là Poets Purple. Màu sơn ap134-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap134-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap134-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap134-4 (Poets Purple)Sơn phòng khách với màu ap134-4 - Poets PurpleSơn phòng bếp với màu ap134-4 - Poets PurpleSơn phòng ăn với màu ap134-4 - Poets PurpleSơn phòng giải trí với màu ap134-4 - Poets PurpleSơn phòng làm việc với màu ap134-4 - Poets Purple