Màu sơn ap134-3 (Faded Liac)

Màu sơn ap134-3 hay còn gọi là Faded Liac. Màu sơn ap134-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap134-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap134-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap134-3 (Faded Liac)Sơn phòng khách với màu ap134-3 - Faded LiacSơn phòng bếp với màu ap134-3 - Faded LiacSơn phòng ăn với màu ap134-3 - Faded LiacSơn phòng giải trí với màu ap134-3 - Faded LiacSơn phòng làm việc với màu ap134-3 - Faded Liac