Màu sơn ap134-2 (Lilac Lace)

Màu sơn ap134-2 hay còn gọi là Lilac Lace. Màu sơn ap134-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap134-2 (Lilac Lace)Sơn phòng khách với màu ap134-2 - Lilac LaceSơn phòng bếp với màu ap134-2 - Lilac LaceSơn phòng ăn với màu ap134-2 - Lilac LaceSơn phòng giải trí với màu ap134-2 - Lilac LaceSơn phòng làm việc với màu ap134-2 - Lilac Lace