Màu sơn ap134-1 (Etheria Blue)

Màu sơn ap134-1 hay còn gọi là Etheria Blue. Màu sơn ap134-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap134-1 (Etheria Blue)Sơn phòng khách với màu ap134-1 - Etheria BlueSơn phòng bếp với màu ap134-1 - Etheria BlueSơn phòng ăn với màu ap134-1 - Etheria BlueSơn phòng giải trí với màu ap134-1 - Etheria BlueSơn phòng làm việc với màu ap134-1 - Etheria Blue