Màu sơn ap133-6 (Lilac Petal)

Màu sơn ap133-6 hay còn gọi là Lilac Petal. Màu sơn ap133-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap133-6 (Lilac Petal)Sơn phòng khách với màu ap133-6 - Lilac PetalSơn phòng bếp với màu ap133-6 - Lilac PetalSơn phòng ăn với màu ap133-6 - Lilac PetalSơn phòng giải trí với màu ap133-6 - Lilac PetalSơn phòng làm việc với màu ap133-6 - Lilac Petal