Màu sơn ap133-5 (Violet Veil)

Màu sơn ap133-5 hay còn gọi là Violet Veil. Màu sơn ap133-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap133-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap133-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap133-5 (Violet Veil)Sơn phòng khách với màu ap133-5 - Violet VeilSơn phòng bếp với màu ap133-5 - Violet VeilSơn phòng ăn với màu ap133-5 - Violet VeilSơn phòng giải trí với màu ap133-5 - Violet VeilSơn phòng làm việc với màu ap133-5 - Violet Veil