Màu sơn ap133-4 (Purple Edge)

Màu sơn ap133-4 hay còn gọi là Purple Edge. Màu sơn ap133-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap133-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap133-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap133-4 (Purple Edge)Sơn phòng khách với màu ap133-4 - Purple EdgeSơn phòng bếp với màu ap133-4 - Purple EdgeSơn phòng ăn với màu ap133-4 - Purple EdgeSơn phòng giải trí với màu ap133-4 - Purple EdgeSơn phòng làm việc với màu ap133-4 - Purple Edge