Màu sơn ap133-3 (Pastoral Purple)

Màu sơn ap133-3 hay còn gọi là Pastoral Purple. Màu sơn ap133-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap133-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap133-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap133-3 (Pastoral Purple)Sơn phòng khách với màu ap133-3 - Pastoral PurpleSơn phòng bếp với màu ap133-3 - Pastoral PurpleSơn phòng ăn với màu ap133-3 - Pastoral PurpleSơn phòng giải trí với màu ap133-3 - Pastoral PurpleSơn phòng làm việc với màu ap133-3 - Pastoral Purple