Màu sơn ap132-5 (Brewster Blue)

Màu sơn ap132-5 hay còn gọi là Brewster Blue. Màu sơn ap132-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap132-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap132-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap132-5 (Brewster Blue)Sơn phòng khách với màu ap132-5 - Brewster BlueSơn phòng bếp với màu ap132-5 - Brewster BlueSơn phòng ăn với màu ap132-5 - Brewster BlueSơn phòng giải trí với màu ap132-5 - Brewster BlueSơn phòng làm việc với màu ap132-5 - Brewster Blue