Màu sơn ap132-4 (Tapestry Blue)

Màu sơn ap132-4 hay còn gọi là Tapestry Blue. Màu sơn ap132-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap132-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap132-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap132-4 (Tapestry Blue)Sơn phòng khách với màu ap132-4 - Tapestry BlueSơn phòng bếp với màu ap132-4 - Tapestry BlueSơn phòng ăn với màu ap132-4 - Tapestry BlueSơn phòng giải trí với màu ap132-4 - Tapestry BlueSơn phòng làm việc với màu ap132-4 - Tapestry Blue