Màu sơn ap132-3 (Blue Wainscot)

Màu sơn ap132-3 hay còn gọi là Blue Wainscot. Màu sơn ap132-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap132-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap132-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap132-3 (Blue Wainscot)Sơn phòng khách với màu ap132-3 - Blue WainscotSơn phòng bếp với màu ap132-3 - Blue WainscotSơn phòng ăn với màu ap132-3 - Blue WainscotSơn phòng giải trí với màu ap132-3 - Blue WainscotSơn phòng làm việc với màu ap132-3 - Blue Wainscot