Màu sơn ap132-2 (Star Flower)

Màu sơn ap132-2 hay còn gọi là Star Flower. Màu sơn ap132-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap132-2 (Star Flower)Sơn phòng khách với màu ap132-2 - Star FlowerSơn phòng bếp với màu ap132-2 - Star FlowerSơn phòng ăn với màu ap132-2 - Star FlowerSơn phòng giải trí với màu ap132-2 - Star FlowerSơn phòng làm việc với màu ap132-2 - Star Flower